Ekami

Kotkan-Haminan koulutuskuntayhtymä luottaa Rakennus-Pakeran ammattitaitoon

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami on Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden vuonna 2005 perustama kuntayhtymä, joka vastaa omistajakuntiensa puolesta toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämisestä (Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto) sekä työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön palveluista (Rannikkopajat) seutukuntien alueella. 

Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja laaja-alaisesti tarjoavalla koulutuskuntayhtymällä on käytössään kiinteistöalaa mittavat 63 000 neliömetriä. Tilojen toimivuus ja hyvä kunto varmistetaan asianmukaisilla ja ajantasaisilla rakennus-, huolto- ja kunnostustoimenpiteillä, joiden toteutus on hajautettu kumppanuuksille. Ekamilla kumppaniyritysten valinnassa painottuvat erityisesti sitoutuminen ja hyvä hinta-laatusuhde, ja lisäksi tärkeä kriteeri on paikallisuus. 

Yhteistyötä jo toisessa toimitusjohtajapolvessa

Ekami on tehnyt yhteistyötä Rakennus-Pakeran kanssa sittemmin jo eläköityneen toimitusjohtaja Matti Heinosen ajoista lähtien. Pitkään jatkunut yhteistyö vahvistui entisestään, kun teleoperaattori Elisalla laitetiloista kiinteistöpäällikkönä vastannut Harri Laine siirtyi koulutuskuntayhtymään vastaamaan toimitiloista ja hankinnoista.

– Rakennus-Pakera oli tehnyt vahvaa yhteistyötä myös Elisalla jo ennen minua, ja työ jatkui luontevasti aloittaessani teleoperaattorin palveluksessa. Luottamus Matin ja Pakeran tekemiseen syveni tuolloin Elisalla entisestään, ja yhteistyö on kantanut Matias Heinosen toimitusjohtajuudelle, kertoo Laine, joka aloitti Ekamin toimitila- ja hankintapäällikkönä 2016.

Ekami hankkii muun muassa toimitilojensa kunnossapitoon liittyvät työt palveluntarjoajilta, joiden hankinnassa sovelletaan tavanomaisia, niin hankintalain mukaisia kuin sisäisiäkin kilpailutusmenetelmiä kustannusarviosta riippuen. Tämän lisäksi jatkuvaa yhteistyötä varmistavat kilpailutettavat puitesopimukset, joita avataan säännöllisesti tarkasteluun omilta kiinteistönhoitajilta saadun palautteen perusteella ja tarvittaessa uudelleen kilpailutettavaksi. 

Rakennus-Pakeran kanssa yhteistyö on sinetöity puitesopimuksella

Nykyisellään Ekamilla on rakennusalalla muutamia pääasiallisia urakkakumppaneita. Yksi näistä on Rakennus-Pakera, jonka kanssa jatkuva tekeminen on sinetöity puitesopimuksella, joka tekee Rakennus-Pakerasta luonnollisen valinnan yhdeksi erityisesti pienempiin huolto-, rakennus- ja kunnostustöihin. Tärkeä ajuri yhteistyöhön on myös ansaittu luottamus.

– Teleoperaattoritoiminnassa työtä tehtiin korkean riskin teknisissä tiloissa, ja luonnollisesti myös työturvallisuusnäkökulmien huomioiminen oli siten äärimmäisen tärkeää. Pakeran asentajat ansaitsivat jo tuolloin luottamukseni työskentelytavoillaan, ja tämä on pitänyt, kertoo Laine.

Yhteistyö Ekamin kanssa on vuosien saatossa käsittänyt muun muassa hallitilojen saneerausta ja hallien julkisivukorjauksia sekä toimistotilojen saneerauksia, ja nykyisellä puitesopimuksella erilaisia rakennustöitä tehdään aktiivisesti koulutuskuntayhtymän eri tiloissa hankintalain kynnysarvon ylittäneissä projekteissa sopimuksessa linjattujen töiden lisäksi. Rakennus-Pakera on toiminut Ekamin urakoissa myös pääurakoitsijana vastaten rakennusteknisten töiden lisäksi sähkö- ja lvi-töistä. Monipuolinen osaaminen, ripeä reagointi ja hyvä paikallistuntemus takaavat sujuvuuden ja tuovat helpotusta asiakkaalle.

– Tottakai laaja osaaminen helpottaa meitä. Lisäksi meille on olennaisen tärkeää olla toimittajiemme prioriteettilistan tärkeimpiä asiakkaita, jotta palvelupyyntöihimme voidaan kiireellisyystasosta riippuen reagoida nopeastikin. Puitesopimusten alla tehdään lukuisia pieniä ja usein kiireellisiäkin töitä, jotka voivat vaikuttaa suoraan esimerkiksi opetuksen käynnistämiseen. Nopea reagointi ei alan toimijoita yleisellä tasolla tarkasteltaessa ole välttämättä itsestäänselvyys, mutta Pakeraan olemme aina voineet luottaa, Laine toteaa.

Toimiva yhteistyö on parhaimmillaan strategista kumppanuutta

Yhteistyökumppaneita valittaessa Ekamilla painottuvat Ekamilla paikallisuus, sitoutuminen ja hyvä hinta-laatusuhde. Paikallisuus on tärkeä arvo, ja paikallisena toimijana paikallisia toimijoita halutaan käyttää tukena. Laineen mukaan tämä ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan kaksi jälkimmäistä ratkaisevat aina. Rakennus-Pakeraa Laineen on helppo suositella muillekin.

– Pakeran parhaita puolia ovat luotettavuus, laadukas työnjälki ja kilpailukykyinen hintataso. Toimiva yhteistyö on parhaimmillaan strategista kumppanuutta, jossa asiakastarpeiden kokonaiskuvaa arvioidaan vastuullisesti ja asiantuntijuudella vielä nykyhetkeäkin kauemmas vaikkapa jatkotoimenpidetarpeiden tai kestävää kehitystä tukevien, laadukkaiden materiaalivalintojen muodossa. Arvostamme Pakeran toteutusehdotuksia – sitä, että tekemiseen sitoudutaan yksittäisen keikan kuittaamista pitkäjänteisemmin.

Muun tekemisen ohella Rakennus-Pakera toimii Ekamin työelämäyhteistyökumppanina tarjoamalla rakennusalan opiskelijoille harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja, ja hyvin sujuneen harjoittelun tai oppisopimusjakson jälkeen opiskelijoita on myös palkattu yritykseen. Laineen mukaan nämä kumppanuudet ovat koulutusaloille erittäin tärkeitä, sillä harjoittelupaikkojen lisäksi saadaan tietoa alan osaamistarpeista ja lainsäädäntöön liittyvistä muutoksista ja siitä, millaista työvoimaa alalla tarvitaan. Rakennus-Pakeralla työskentelyyn ovat tyytyväisiä opiskelijatkin.

– Opiskelijamme ovat viihtyneet Pakeralla. Joissakin yrityksissä opiskelijat saatetaan nähdä ilmaisena työvoimana, joilta odotetaan valmista ammattilaisuutta. Näinhän asia ei suinkaan saisi olla, sillä opiskelija on nimensä mukaisesti vielä oppimassa. Pakeralla opiskelijamme ovat tunteneet olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi; tämän takana on varmasti yritykseen rakentunut reilu kulttuuri ja se, että opiskelijan tilanteeseen osataan samaistua. Hyvä kohtaaminen on todella tärkeää, sillä ensikosketus työelämään voi jännittää kovastikin, summaa Laine.